Thủ tục xuất khẩu cát trắng SiO2

Hiện nay, thủ tục xuất khẩu cát trắng được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 05/2018/TT-BXD , ngày ngày 29 tháng 6 năm 2018 hường dẫn chi tiết tại công văn 1598/BXD-VLXD ngày 03 tháng 7 năm 2018. Theo đó:

Cát trắng SiO2 đủ điều kiện xuất khẩu

1. Thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát); chỉ xuất khẩu các loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, có giá trị. Các doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu khi đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu các loại sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đã qua sơ chế nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về xuất khẩu khoáng sản. Khối lượng và thời hạn xuất khẩu thực hiện theo đúng hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài được Đoàn kiểm tra xác nhận (có Phụ lục kèm theo). Điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc thực hiện theo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, chỉ những doanh nghiệp được BXD cấp quota mới được xuất khẩu.

Thủ tục xuất khẩu cát trắng:

Doanh nghiệp tập kết hàng hóa tại địa điểm làm thủ tục hải quan, đăng ký tờ khai hải quan, đăng ký giám định chỉ tiêu , hàm lượng các thành phần của cát, kết quả giám định đáp ứng quy định theo thông tư 05/2018/TT-BXD . Hồ sơ phù hợp sẽ được thông quan lô hàng.

Bộ hồ sơ xuất khẩu Cát bao gồm:

  • Tờ khai hải quan xuất khẩu ( khai theo VNACC)
  • Invoice and Packing list
  • ( DN không phải nộp các chứng từ nguồn gốc/ xuất xứ hàng hóa, các chứng từ này DN tự chịu trách nhiệm)

Các chỉ tiêu hàm lượng quy định như bảng sau:

 

Bài viết liên quan

Gọi Ngay