Quy định mới về nhập khẩu hàng may mặc. CÓ hiệu lực từ 1/1/2019

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt

​Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Thông tư 21). Thông tư có hiệu lực kể ngày 01/5/2018, gia hạn đến 1/1/2019

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30 mg/kg đối với sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, 75 mg/kg đối với sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da và 300 mg/kg đối với sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

Sản phẩm dệt may chia thành 3 nhóm:

– Nhóm số 1; Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤ 100 cm đối với bộ liền.

– Nhóm số 2: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da (là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng).

– Nhóm số 3: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da (là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng).

Đối với hàm lượng mỗi amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30 mg/kg.

Ngoài các quy định về hàm lượng formaldehyt và amin thơm, Thông tư 21 còn quy định các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại quy chuẩn này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các sản phẩm không chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này bao gồm:

– Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế.

– Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế.

– Hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất.

– Hàng hóa nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại, hàng hóa tạm nhập – tái xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; hàng đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa để tiêu thụ).

– Quà biếu, tặng trong định mức miến thuế.

– Vải và các sản phẩm dệt may chưa được tẩy trắng hoặc chưa nhuộm màu.

Nguồn: cập nhật

Bài viết liên quan

Gọi Ngay