Khó tham vấn hàng hóa XK

Theo Cục Hải quan Lào Cai, trong quá trình tham vấn, xác định trị giá và đấu tranh về giá đối với hàng hóa XNK trên địa bàn quản lí của đơn vị đã gặp một số vướng mắc về chứng từ thanh toán, trị giá hàng hóa...

Cửa khẩu Lào Cai là cửa khẩu đường bộ khi thực hiện việc kiểm tra chứng từ thanh toán trong quá trình tham vấn là rất khó khăn, DN lợi dụng vừa có chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản vừa có chứng từ thanh toán bằng tiền mặt, để khai báo không đúng trị giá hàng hóa.

Bên cạnh đó, đối với các dự án đầu tư, khi thực hiện việc NK hàng hóa, DN trà trộn một số hàng hóa DN được miễn thuế NK lẫn với một số hàng hóa không đủ điều kiện miễn thuế NK. Để đối phó với cơ quan hải quan và để trốn thuế NK, DN đã thực hiện việc chuyển giá, nâng giá của các mặt hàng trên cao hơn đối với các mặt hàng được miễn thuế NK, đồng thời giảm giá đối với hàng không được miễn thuế NK. Tuy nhiên, việc chuyển giá này lại không làm thay đổi trị giá hợp đồng, gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, xác định trị giá, tham vấn và đấu tranh về giá.

Đối với mặt hàng khoáng sản (quặng sắt) XK, theo Cục Hải quan Lào Cai đây là mặt hàng có thuế suất cao, việc khai báo gian lận về trị giá xảy ra khá phổ biến. Cục Hải quan Lào Cai cho rằng, việc đấu tranh với DN trong xác định trị giá đối với mặt hàng này rất khó khăn do không có quy định về tham vấn đối với hàng XK mà chỉ quy định chuyển hồ sơ để KTSTQ nếu không có nghi vấn về tính hợp lệ của chứng từ.