4 lỗi thường gặp khi kê khai qua mạng

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC KHI KHAI THUẾ QUA MẠNG:

1. Lỗi khi kết xuất tờ khai:

Trên ứng dụng HTKK, khi các bạn chọn “in”, trong danh sách máy in không có máy in "CutePDF Writer" và không kết xuất được được tờ khai ra file PDF chuẩn.

Nguyên nhân:do các bạn chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp *.PDF "CutePDF Writer"

Cách khắc phục: cài phần mềm "CutePDF Writer".

2. Lỗi khi chọn tệp tờ khai:

Sau khi các bạn nhấn vào "Chọn tệp tờ khai" trên website http://kekhaithue.gdt.gov.vn, không thấy có chức năng nào tiếp theo, thấy trên thanh Status của trình duyệt có thông báo "errors on page".

Nguyên nhân: Lỗi khi nạp Java Plug-in

Cách khắc phục: Vào trình duyệt Internet Explorer --> manage add on --> chọn Java plug-in và disable. Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on và Enable Java Plug-in. Nếu vẫn không thực hiện được thì chuyển qua thực hiện ký điện tử trên máy khác.

3. Lỗi khi ký điện tử:

a.      Khi ký điện tử, các bạn nhận được thông báo “Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt”.

Nguyên nhân: chưa cài đặt thành công thiết bị chứng thư số (BKAV-CA, VNPT-CA, CK-CA…).

Cách khắc phục: Gỡ bỏ việc cài đặt thiết bị chứng thư số -> khởi động lại -> cài lại thiết bị -> khởi động lại sau đó thực hiện lại các bước ký và gửi bình thường.

b.      Khi ký điện tử, các bạn nhận được thông báo “Chứng thư số chưa khai báo với cơ quan thuế”.

Nguyên nhân: Do số serial number của USB token đăng ký với Cơ quan thuế bị sai.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại số serial trên chứng thư số và trên tờ khai đăng ký khai thuế gửi Cơ quan thuế. Liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để bộ phận cấp tài khoản kiểm tra, nhập lại số serial number chính xác của USB token.

c.      Sau khi chọn tờ khai, các bạn thực hiện ký điện tử, chỉ thấy mờ các nút lệnh mà không ký được. Mặc dù đã cài đặt đầy đủ các phần mềm.

Nguyên nhân: do doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox…

Các khắc phục: sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

d.      Khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong, các bạn thực hiện ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.

Cách khắc phục: khi bấm "Ký điện tử" với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần cho phép (Allow) để cho pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.

Ngoài ra còn một số trường hợp không ký được do:

·         Chưa cài đặt thành công phần mềm Java plug-in;

·         Nhập sai mã Pin hoặc chọn sai đường dẫn file cần ký điện tử.

4. Lỗi khi tải tờ khai lên mạng:

a.      Sau khi các bạn ký điện tử thành công nhấn “Nộp tờ khai”, ứng dụng thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.

Nguyên nhân: chưa đăng ký khai qua mạng cho loại tờ khai vừa thực hiện gửi.

Cách khắc phục: Đăng ký khai qua mạng cho loại tờ khai vừa thực hiện gửi.

b.      Sau khi các bạn ký điện tử thành công nhấn “Nộp tờ khai”, ứng dụng thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”.

Nguyên nhân: Đăng ký kỳ bắt đầu muộn hơn kỳ kê khai của tờ khai cần nộp.

Cách khắc phục:  điều chỉnh lại kỳ bắt đầu.

Nếu các bạn dùng trình duyệt "FireFox Mozilla" để vào ứng dụng thì khi Chọn lại tờ khai, kỳ kê khai sau đó nhấn tiếp tục thì sẽ nhận được thông báo “......Error 500 Service”. Do đó các bạn cần sử dụng trình duyệt Internet Explorer để khai thuế qua mạng.

c.      Khi ký điện tử xong, các bạn không gửi được và nhận được thông báo “Tệp tờ khai không hợp lệ” hoặc “Dịch vụ ngừng cung cấp

Nguyên nhân: Do file .PDF được kết xuất ra chưa chuẩn.

Cách khắc phục: cài lại phần mềm HTKK.