Một số điều cần biết về thủ tục chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế và bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu

Trong thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp và cá nhân (sau đây gọi tắt là khách hàng) có những thắc mắc về thủ tục hàng hóa qua đường chuyển phát nhanh hàng không quốc tế và bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu. Hàng hoá chuyển phát nhanh có khác gì so với hóa thường gửi qua đường hàng không, khách hàng được hưởng lợi gì? Để giải đáp một số vấn đề này cho khách hàng, xin cung cấp một số thông tin như sau: Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế và bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu. Được thành lập theo Quyết định 182/QĐ-BTC ngày 02/02/2012 của Bộ Tài chính, trụ sở tại địa chỉ: số 6 đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. continue reading →